Streamline Icon Real Estate Update House Refresh@250X250 (1) (1)

Asset Management

Ejendomsbranchens fremtid kræver kompetencer. Som Asset Manager, Investment Manager og ejendomsudvikler vil du hver dag gøre en forskel for flere tusinde mennesker. 

Bæredygtig Ejendom

Asset Management i ejendomsbranchen

Ejendomsbranchen stiller krav. Krav til kvalitet, innovation og forståelse for finansielle og kommercielle elementer i en kompleks branche. Det resulterer i en verden af karrieremuligheder.

Med fokus på udvikling kan du være med til at forme fremtiden i ejendomsbranchen, og skabe dig en karriere både inden og uden for rammerne. 

Du bidrager med værdiskabende elementer og viden til ejendomsbranchen, der er baseret på relationer og samarbejde, og du har et skarpt overblik, der tilfører værdi og bringer forståelse ind i en kompleks branche.

Ejendomsbranchen kræver konstant fokus på udvikling, uanset om en ejendom skal opføres fra grunden, eller om en eksisterende ejendom skal renoveres eller konverteres til mere nutidige standarder.

Er du klar til en karriere i ejendomsbranchen? 

Karrieremuligheder i ejendomsbranchen

Ejendomsbranchens fremtid kræver kompetencer. Som Asset Manager, Investment Manager og ejendomsudvikler sikrer du ejendommens afkast, og skaber synlige resultater. Du finder de optimale strategier, og danner trygge og fremtidssikrede rammer til gavn for lejerne.

Asset Manager 

Værdiskabende element i ejendomsbranchen

Som Asset Manager har du en helt central rolle i ejendomsbranchen. Din rolle er karakteriseret ved et maksimalt fokus på kvalitet og derigennem minimering af risici.

Dine opgaver vil hovedsageligt bestå af udarbejdelse af markedsanalyser, dataanalyser og forecast af indtjeningsmuligheder. Du vil have en vigtig opgave i at sørge for, at udfærdigelsen af lejeaftaler og lejemål håndteres på en sådan måde, at det giver fleksibilitet, tiltrækker lejere og fordeler ressourcer strategisk.

På et overordnet plan vil du også indgå i processerne om at sikre, at der konstant er fokus på krav vedrørende levestandarder og arbejdsmiljø, der tilsammen kan eller vil påvirke specifikke lokationer, individuelle ejendomme og sektorer.

Asset Managers i ejendomsbranchen har typisk en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør med økonomisk indsigt eller anden relevant erfaring.

Kan du se dig selv gøre karriere i ejendomsbranchen? Så find din fremtid blandt vores ledige stillinger.

Ledige stillinger

Asset Manager

Ejendom3 8099 (1)
Afspil video

Asset Manager 

Værdiskabende element i ejendomsbranchen

Som Asset Manager har du en helt central rolle i ejendomsbranchen. Din rolle er karakteriseret ved et maksimalt fokus på kvalitet og derigennem minimering af risici.

Dine opgaver vil hovedsageligt bestå af udarbejdelse af markedsanalyser, dataanalyser og forecast af indtjeningsmuligheder. Du vil have en vigtig opgave i at sørge for, at udfærdigelsen af lejeaftaler og lejemål håndteres på en sådan måde, at det giver fleksibilitet, tiltrækker lejere og fordeler ressourcer strategisk.

På et overordnet plan vil du også indgå i processerne om at sikre, at der konstant er fokus på krav vedrørende levestandarder og arbejdsmiljø, der tilsammen kan eller vil påvirke specifikke lokationer, individuelle ejendomme og sektorer.

Asset Managers i ejendomsbranchen har typisk en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør med økonomisk indsigt eller anden relevant erfaring.

Kan du se dig selv gøre karriere i ejendomsbranchen? Så find din fremtid blandt vores ledige stillinger.

Ledige stillinger

Investment Manager

Investment Manager 

Værdi og forståelse i ejendomsbranchen

Som Investment Manager i ejendomsbranchen har du et skarpt og finansielt fokus, der skaber værdi.

Når du som Investment Manager beskæftiger dig med ejendomme på et professionelt plan, følger der krav om forståelse. Særligt for samfundsmæssige strukturer, og hvordan disse kan have en påvirkning af ejendomsmarkedet. Dine arbejdsopgaver vil bære præg heraf.

Du vil have til opgave at føre kontrol med lejeres efterspørgsler samt potentielle finansieringsmuligheder og udviklingen af ejendomsværdier. 

Du vil være ansvarlig for en systematisk og koordineret indsats, når det handler om optimal forvaltning af værdier - og hvordan der skabes værdi herigennem.

En Investment Manager i ejendomsbranchen har typisk en uddannelsesmæssig baggrund i økonomi og erfaring fra finansielle fagområder.

Er din fremtid i ejendomsbranchen? Find den blandt vores ledige stillinger.

Se ledige stillinger

Investment Manager

Investment Manager

Investment Manager 

Værdi og forståelse i ejendomsbranchen

Som Investment Manager i ejendomsbranchen har du et skarpt og finansielt fokus, der skaber værdi.

Når du som Investment Manager beskæftiger dig med ejendomme på et professionelt plan, følger der krav om forståelse. Særligt for samfundsmæssige strukturer, og hvordan disse kan have en påvirkning af ejendomsmarkedet. Dine arbejdsopgaver vil bære præg heraf.

Du vil have til opgave at føre kontrol med lejeres efterspørgsler samt potentielle finansieringsmuligheder og udviklingen af ejendomsværdier. 

Du vil være ansvarlig for en systematisk og koordineret indsats, når det handler om optimal forvaltning af værdier - og hvordan der skabes værdi herigennem.

En Investment Manager i ejendomsbranchen har typisk en uddannelsesmæssig baggrund i økonomi og erfaring fra finansielle fagområder.

Er din fremtid i ejendomsbranchen? Find den blandt vores ledige stillinger.

Se ledige stillinger

Ejendomsudvikler 

Udvikling inden for rammerne i ejendomsbranchen

Som ejendomsudvikler i ejendomsbranchen har du ekspertise i udvikling og formidling af ejendomsinvesteringer. Det er din klare målsætning at skabe værdi for samarbejdspartnere, kunder og for samfundet.

Dine arbejdsopgaver vil typisk koncentreres omkring at udvikle ejendomme med fokus på innovative løsninger, der har et økonomisk perspektiv. Derudover vil du også have et skarpt fokus på bæredygtighed.

Dine daglige opgaver vil også have et omdrejningspunkt, der omhandler kommunikation, idet du gennem sparring og rådgivning skal formidle din viden om økonomi, arkitektur og lovgivning.

Er du klar til at udvikle og optimere værdi i ejendomsbranchen? Se, om det kunne være et job for dig.

Se ledige stillinger

Ejendomsudvikler

Ejendomvarm 6830 Cropped
Afspil video

Ejendomsudvikler 

Udvikling inden for rammerne i ejendomsbranchen

Som ejendomsudvikler i ejendomsbranchen har du ekspertise i udvikling og formidling af ejendomsinvesteringer. Det er din klare målsætning at skabe værdi for samarbejdspartnere, kunder og for samfundet.

Dine arbejdsopgaver vil typisk koncentreres omkring at udvikle ejendomme med fokus på innovative løsninger, der har et økonomisk perspektiv. Derudover vil du også have et skarpt fokus på bæredygtighed.

Dine daglige opgaver vil også have et omdrejningspunkt, der omhandler kommunikation, idet du gennem sparring og rådgivning skal formidle din viden om økonomi, arkitektur og lovgivning.

Er du klar til at udvikle og optimere værdi i ejendomsbranchen? Se, om det kunne være et job for dig.

Se ledige stillinger

Ledige stillinger
i Asset Management

Der venter dig en spændende fremtid i ejendomsbranchen. Tag første skridt og gå på opdagelse i vores ledige stillinger.

Se ledige stillinger